• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Hisobotlar  /  Har chorakda

Har chorakda

Эмитентнинг 2017 йил биринчи ярим йил ой якунлари бўйича Ҳисоботи 20.07.2017 11:13

Ярим йил ой якунлари бўйича Ҳисоботи
«Texnolog» акциядорлик жамиятининг 2017 йил биринчи чораги якунлари бўйича ҲИСОБОТИ 23.04.2017 09:37

«Texnolog» акциядорлик жамиятининг

2017 йил биринчи чораги якунлари бўйича

ҲИСОБОТИ 
Эмитентнинг 2016 йил биринчи ярим йил ой якунлари бўйича Ҳисоботи 29.07.2016 11:41

Эмитентнинг 2016 йил биринчи  ярим йил ой якунлари бўйича  Ҳисоботи
“TEXNOLOG” AKTSIYADORLIK JAMIYATINING 2015 TO'QQIZ OY YAKUNLARI BO'YICHA HISOBOTI 27.02.2016 18:05
“TEXNOLOG” AKTSIYADORLIK JAMIYATINING 2015 BIRINCHI YARIM YIL BO'YICHA HISOBOTI 27.02.2016 17:59
“TEXNOLOG” AKTSIYADORLIK JAMIYATINING 2015 YIL 1-CHORAK BO'YICHA HISOBOTI 27.02.2016 17:43