• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Dividendlar

Dividendlar

logo texnolog

 

2012 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi 06.21.2013 qarori bilan sof foydasi o'tgan yillar zarar to'lash uchun.

 

2013, 30.06.2014y. Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi qarori bilan. Net daromad o'tgan yillar zarar to'lash uchun.

 

 

2014, 18.06.2015y. Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi qarori bilan. Net daromad o'tgan yillar zarar to'lash uchun.