• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Muhim faktlar

Muhim faktlar

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

10.04.2020 00:00/читать дальше...
мухим фактлар 8-3
мухим фактлар 8-3
26.06.2018 13:20/читать дальше...
мухим фактлар 8-2
мухим фактлар 8-2
26.06.2018 13:18/читать дальше...
мухим фактлар 8-1
мухим фактлар 8-1
26.06.2018 13:14/читать дальше...
6 сонли мухим фактлар
6 сонли мухим фактлар
26.06.2018 13:04/читать дальше...
мухим фактлар 36
мухим фактлар 36
26.06.2018 11:57/читать дальше...
2-сонли муҳим факт.

20.02.2018 09:20/читать дальше...
8-сонли муҳим факт.

13.02.2018 10:21/читать дальше...
6-сонли муҳим факт.

Решения, принятые высшим органом управления эмитента


13.02.2018 09:56/читать дальше...
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар №36

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар №36


23.09.2017 16:49/читать дальше...
8-сонли мухим фактлар

8-сонли мухим фактлар


23.09.2017 15:01/читать дальше...
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар №36

14.08.2017 14:18/читать дальше...
Муҳим фактлар № 08

14.08.2017 14:16/читать дальше...
36-сонли муҳим факт. Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар.

36-сонли муҳим факт. Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар.


07.07.2017 11:01/читать дальше...
8-сонли муҳим факт. Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар.

8-сонли муҳим факт. Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар.


07.07.2017 10:59/читать дальше...
8-сонли муҳим факт. Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар.

8-сонли муҳим факт. Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар.


07.07.2017 10:58/читать дальше...
6-сонли муҳим факт. Эмитентнинг энг юқори органи томонидан қабул қилинган қарорлар

6-сонли муҳим факт. Эмитентнинг энг юқори органи томонидан қабул қилинган қарорлар


07.07.2017 10:55/читать дальше...
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар


27.11.2015 13:15/читать дальше...
Жамият аффилланган шахсларининг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар

Жамият аффилланган шахсларининг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар


01.07.2015 13:11/читать дальше...
Мухим фактлар №6

Решения, принятые высшим органом управления эмитента


26.06.2015 13:10/читать дальше...
Жамият аффилланган шахсларининг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар

Жамият аффилланган шахсларининг рўйхатидаги уларга тегишли қимматли қоғозларнинг миқдори ва номи кўрсатилган ҳолдаги ўзгаришлар


22.05.2015 13:01/читать дальше...
Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар

Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар


13.05.2015 13:38/читать дальше...
Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар

Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришлар


13.05.2015 13:06/читать дальше...
Разделы статей