• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Hisobotlar  /  Yillik

Yillik

«Технолог» АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 02.07.2018 09:38

«Технолог» АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи


«Технолог» АЖнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи. 07.07.2017 11:03

«Технолог» АЖнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи.