• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Yangiliklar

Yangiliklar

Qayta tashkil etish to'g'risida aktsiyadorlarga bildirishnoma 13.01.2022 13:04

Qayta tashkil etish to'g'risida aktsiyadorlarga bildirishnoma


Эълон 28.12.2021 00:00

“Технолог” АЖ акциядорларининг такрорий навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида


Сайлов-2021 21.10.2021 10:40

САЙЛОВ


АО «Технолог» извещает акционеров 25.05.2021 00:00

О проведении внеочередного собрания!


«Технолог» акциядорлик жамиятининг 2019 йил якуни бўйича 10.09.2020 00:00

«Технолог» акциядорлик жамиятининг 2019 йил якуни бўйича


Covid 19 Будьте бдительны ! Огох булинг ! 09.04.2020 14:39
ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОРПУСНЫЙ ПО-3/4 (3+1) 15.06.2019 11:55

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ НАВЕСНОЙ ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОРПУСНЫЙ ПО-3/4 (3+1)