• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Aksiyadorlar

Aksiyadorlar

 

Отчет независимых аудиторов
Акционерам Акционерного Общества «Texnolog» от 26.05.2018г.

Ссылка:

Отчет по МСФО