• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
  • Qishloq xo'jaligi texnikasi
  • Cotton Harvester
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar

Aksiyadorlar

Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш ҳақида

"Texnolog" акциядорлик жамияти шуни маълум қиладики, жамият акциядорлари  умумий йиғилишининг 2016 йил 23 июндаги 33-сонли қарорига мувофиқ, жамият томонидан 2017 йил 1 январдан бошлаб, Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди.